Petalax UF
26.03.2023
Timmar:
(0-23)
Minuter:
(0-59)
Priser: - Hela lokalen (sal, kök, servering & disco): 250€ - Salen 100€ - Salen + kök + servering: 150€ - Servering + kök: 90€ - Disco fre-lör 150€ samt med kök 170€. - Disco sön-tor 70€ samt med kök 90€. - Dag före tillställning: 50€ - För externa anläggningar som konsumerar el: 20€/dygnet. Med extern anläggning menas anläggningar som den som hyr utrymmen tar med sig. Lokalens fest utrymmen skall bokas 7dagar på förhand, samt att syftet med tillställningen skall uppges. Föreningen har rätt att neka till att hyra ut lokalen. Styrelserummet: - Mötesrum (4 timmar eller kväll): 25€
Förfrågan