Hyra: 
- Hela lokalen (sal, kök, servering & disco): 250€
- Salen 100€
- Salen + kök + servering: 150€
- Servering + kök: 90€
- Disco fre-lör 150€ samt med kök 170€.
- Disco sön-tor 70€ samt med kök 90€.

- Dag före tillställning: 50€

- För externa anläggningar som konsumerar el: 20€/dygnet. Med extern anläggning menas anläggningar som den som hyr utrymmen tar med sig.

Lokalens fest utrymmen skall bokas 7dagar på förhand, samt att syftet med tillställningen skall uppges. Föreningen har rätt att neka till att hyra ut lokalen.

Styrelserummet:
- Mötesrum (4 timmar eller kväll): 25€

Petalax UF

Hitta lediga tider här: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=petalax.uf@gmail.com&ctz=Europe/Helsinki

Bokningsförfrågan
Mar 2024
TiOnToFr

Markera det datum du vill sända en förfrågan om i kalendern. OBS! Detta är inte en bokning, en dylik måste bekräftas av leverantören, enbart en förfrågan.
  •        Obesvarad förfrågan
  •        Reserverat
  •        Bokat men lediga tider finns
  •        Ej bokningsbart