Styrelsen 2023-2024

Ordförande: Sannah Svahn, 0503228008

Viceordförande: Patrik Sund 

Ekonomiansvarig: Elin Bjurs 

Sekreterare: Jessika Uljens 

Styrelsemedlem: Benjamin Lidman (Bokningsansvarig)

Styrelsemedlem: Annika Häggblom

Suppleant: Joel Berglund (Bokningsansvarig)

Suppleant: Emelie Storvsved